Sinebrychoffin harrastestipendi

5.12.2017

Paikallisena toimijana haluamme tukea keravalaisia lapsia ja nuo­ria harrastestipendillä. Pidämme tärkeänä, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kehittää itseään jonkin harrastuksen parissa. On­nistumisen kokemukset antavat itseluottamusta, ja harrastuksen pa­rista voi löytää uusia kavereita.

Harrastestipendiä voi hakea 7 – 17-vuotias keravalainen nuori ke­vääksi 2018. Valintaperusteina ovat mm. lapsen ja perheen elämänti­lanne ja taloudelliset resurssit. Stipendi on tarkoitettu ohjattuun har­rastetoimintaan urheiluseurassa, kansalaisopistossa tai taiteen perus­opetusta antavassa oppilaitoksessa, esimerkiksi musiikkiopistossa.

Harrastestipendin hakuaika on 4.12.2017 - 5.1.2018. Hakulomak­keen voit tulostaa netistä www.sinebrychoff.fi  tai www.ke­rava.fi/harrastestipendi . Voit myös hakea lomakkeen Keravan kau­punginkirjastosta (Paasikivenkatu 12). Stipendin saajat valitsemme yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa. Hakulomake löytyy myös tämän viestin liitetiedostona.

Hakulomakkeen liitteineen tulee olla perillä Keravan Liikuntapal­velussa 5.1.2018 klo 12 mennessä: Keravan Liikuntapalvelu, Metso­lantie 3, 04200 Kerava. Liikuntapalvelun toimisto sijaitsee jäähallin yhteydessä. Kuoreen merkintä: Harrastestipendi.

 

Terveisin

Sinebrychoff viestintä