Tuusulan Juniorikiekko Ry:n vuosikokouskutsu

4.6.2018

Tuusulan Juniorikiekko Ry

VUOSIKOKOUSKUTSU
4.6.2018

Paikka: Vaunukankaan koulu
Aika: ma 18.6.2018, klo 17:30

 

Kevätkokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena
 6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
 10. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja
 11. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
 12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia
 13. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Päätetään kokous