SINEBRYCHOFFIN Harrastestipendit vuoden 2019 kevääksi

4.12.2018

Paikallisena toimijana haluamme tukea keravalaisia lapsia ja nuoria harrastestipendillä. Pidämme tärkeänä, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kehittää itseään jonkin harrastuksen parissa.

On­nistumisen kokemukset antavat itseluottamusta, ja harrastuksen pa­rista voi löytää uusia kavereita.

Harrastestipendiä voi hakea 7 – 17-vuotias keravalainen nuori ke­vääksi 2019. Valintaperusteina ovat mm. lapsen ja perheen elämänti­lanne ja taloudelliset resurssit. Stipendi on tarkoitettu ohjattuun har­rastetoimintaan urheiluseurassa, kansalaisopistossa tai taiteen perus­opetusta antavassa oppilaitoksessa, esimerkiksi musiikkiopistossa.

Harrastestipendin hakuaika on 3.12.2018 - 4.1.2019. Hakulomak­keen voit tulostaa tästä linkistä tai https://www.kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset. Voit myös hakea lomakkeen Keravan kau­punginkirjastosta (Paasikivenkatu 12). Stipendin saajat valitsemme yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa.

Hakulomakkeen liitteineen tulee olla perillä Keravan Liikuntapal­velussa 4.1.2019 klo 16 mennessä: Keravan Liikuntapalvelu, Metso­lantie 3, 04200 Kerava. Liikuntapalvelun toimisto sijaitsee jäähallin yhteydessä. Kuoreen merkintä: Harrastestipendi.

Lisätietoja:

Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Marja-Liisa Weckströmm, 040 727 6730, Sinebrychoff

Liikuntatoimenjohtaja Eeva Saarinen, 040 318 2246, Keravan kaupunki