Taloustiedote 24.3.2020

24.3.2020

Koronaviruksen aiheuttaman toimintakeskeytyksen talousvaikutukset seuran ja sen joukkueiden maksuihin


KJT Hockey Ry:n hallitus on 23.3.2020 pitämässään kokouksessa päättänyt talouden sopeuttamistoimenpiteistä loppukauden 2019 - 2020 osalta.

Seuran taloussuunnittelussa on pyritty siihen, että KJT Hockeyn jäsenten maksuvelvoitteet keskeytysajalta kattavat vain sen, mitä välttämättömien seuran vastuulla olevien toimintojen yllä pitämiseen vaaditaan. On tärkeää, että koronaviruskriisin laantuessa seuralla on hyvä toimintavalmius sekä alkavan kauden välttämättömät valmistelutoimet ja suunnitelmat tehtyinä. Tämä on kaikkien seuran joukkueiden ja harrastajien edun mukaista.

Nyt päätettyjen sopeuttamistoimenpiteiden perustana ovat olleet seuraavien toiminnan kannalta tärkeiden toimintojen varmistaminen:

  1. Toukokuussa alkavan toimintakauden 2020-2021 suunnittelua ja valmistelua jatketaan normaalisti huhtikuun ajan, jotta toiminnan käynnistäminen epidemian laantuessa tapahtuu mahdollisimman sujuvasti.
     
  2. Keravan harjoitushallin toimintavalmius pyritään ylläpitämään toukokuun mahdollista jäätoimintaa sekä seuran varainhankinnan kannalta tärkeitä kesäleirejä varten.

Hallituksen tekemät seuran talouteen liittyvät päätökset

Joukkueilta ei peritä jäämaksuja huhtikuussa
Seuran maksuvelvoitteet huhtikuun jäiden osalta pystytään pääosin kattamaan maaliskuun jäälaskutuksen avulla. Kausimaksun huhtikuun osuuttaan määriteltäessä joukkueiden tulee varmistaa, että vielä laskuttamattomat kauden aikana joukkueille aiheutuneet kulut saadaan huhtikuussa katettua (esim. tuomarimaksut, kuivareiden vuokrat jne.).

Joukkueiden valmentajien ja toimihenkilöiden kauden aikana kertyneitä kulukorvauksia maksetaan 30.5. alkaen
Seuraavaa kulukorvausten maksupäivää on myöhäistetty toukokuun lopulle. Kauden 2019 - 2020 aikana aiheutuneita kulukorvauksia voivat toimihenkilöt laskuttaa aina elokuun loppuun saakka. Toukokuuta myöhäisempi laskutusajankohta on toivottavaa, mikäli siihen on mahdollisuus.

Kauden 2020 - 2021 seuratoimintamaksua ja kannatusjäsenmaksua korotetaan kaksikymmentä prosenttia
Korotuksella paikataan huhtikuussa seuralle aiheutuvien välttämättömien kulujen sekä toimintakeskeytyksen seurannaisvaikutusten kassavajetta. Mikäli seurannaisvaikutukset jäävät oletettua pienemmäksi, hallitus voi päättää korotuksen poistamisesta ennen seuratoimintamaksun viimeistä maksuerää. Sisaralennus -50 % pidetään edelleen voimassa.

Seuratoimintamaksun suuruus   300 e
Kannatusjäsenmaksun suuruus    60 e

Jatkotoimenpiteet toimintakeskeytyksen jatkuessa kauden 2020 -2021 alkaessa
Mikäli toimintakeskeytys jatkuu toukokuussa, päättää hallitus tarvittavista lisätoimista huhtikuun kokouksessaan. Tuolloin toimenpidelistalla tarkasteltavana ovat seuraavat toimenpiteet:

  • Seuran urheilutoimen henkilöstön lomauttaminen
  • Keravan harjoitushallin toimintavalmiuden alasajo


Lisätiedot:
Janne Mellin
Puheenjohtaja
KJT Hockey Ry
janne.mellin@kjthockey.fi
p. 040 314 3249