Tuusulan juniorikiekko ry vuosikokous kutsu 9.6.2020 klo 17.00

26.5.2020

Tuusulan juniorikiekko Ry – kevätkokous

Aika: tiistai, klo 17

Paikka: Hotelli Gustavelund (Kirkkotie 36 04310 Tuusula)

 

 

Kevätkokouksen asiat

 

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitellään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan laatima toiminnantarkastuskertomus kaudelle 2018-2019
 6. Päätetään 2018-2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena
 8. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 11. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
 12. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja
 13. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
 14. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia
 15. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 17. Päätetään kokous