Kutsu Shakers Juniorit ryn kevätkokoukseen

19.4.2022

Shakers ryn sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 3.5.2022, klo 18.00 Kerava 1 jäähallin neuvottelutilassa.

Esityslista

 

1)      Avataan kokous

2)      Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3)      Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4)      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5)      Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6)      Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7)      Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajamaksujen suuruus

8)      Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9)      Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

10)   Valitaan hallitukselle puheenjohtaja 

11)   Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet

12)   Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

13)   Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14)   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15)   Päätetään kokous