KJT Viestintästrategia

KJT Viestintästrategian lähtökohta

Viestintästrategiassa olennaista on viestinnän tavoitteiden, kohderyhmien, kanavien ja roolien määrittely. Mitä viestitään, kenelle, millä välineellä ja kuka vastaa mistäkin. KJT:n viestintä voidaan jakaa kuuteen erilaiseen viestintätyyppiin: 

  1. Joukkueiden sisäinen viestintä

  2. Seuran sisäinen viestintä

  3. Joukkueiden mediaviestintä

  4. Seuran mediaviestintä

  5. Kriisiviestintä

  6. Viestintä Jääkiekkoliiton kanssa

 

Sisäisen viestinnän tavoitteena on yhteisöllisyyden luominen ja ylläpito sekä asioista tiedottaminen. Sisäinen viestintä vahvistaa ylpeyttä omasta toiminnasta. Se vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä ja ryhmähenkeä. Hyvin toteutettu viestintä lisää jäsenten tyytyväisyyttä. Mediaviestinnän tai ulkoisen viestinnän tavoitteena on joukkueen tai seuran markkinointi ja asioista tiedottaminen. Ulkoinen viestintä tapahtuu nettisivuilla, Facebookissa lehdistötiedotteilla yms. Kohderyhmänä on sekä seuralaiset, media että muu yleisö. Kriisiviestinnän tavoitteena on julkisuuden hallinta, vahinkojen minimointi ja luottamuksen palauttaminen. Kriisi voi aiheutua monista mahdollisista tekijöistä, esimerkiksi huhut, onnettomuus, taloussotkut, katsomoväkivalta, sopimaton käyttäytyminen, joukkueiden sisäiset ristiriidat tai henkilöstö-asiat. On olennaista, että organisaation kriisiviestintää hoitaa yksi asioista perillä oleva henkilö, tällöin julkisuuteen tuleva viesti on yhtenäinen, asianmukainen ja hallittu.